Stress hos hund

De siste årene har vi sett et økende problem av atferdsutfordringer hos hund.
Endel av grunnen til det er økt stress hos mange hunder.
Stress er egentlig bra og en viktig og naturlig mekanisme som vi er avhengig av for overlevelse.
Litt stress er positivt, men stress over tid er det som kan være skadelig.
Stress blir et problem når hunden ikke mestrer stresset og ikke får den restitusjonen den trenger.
Hvis ting blir for intenst, kommer for hyppig eller har for lang varighet, da er det ofte negativt.Det er stor forskjell på hvordan en hund håndterer stress. Ulike hunder reagerer ulikt og har ulike behov. Så lær din hund å kjenne.
Stress kan gi fysiske og psykiske plager hos hunden din, så du må vite hva som trigger stresset hos din hund. Noen trigges av hundemøter, andre av mennesker, så har du de som trigges av alt som beveger seg av biler sykler, mopeder, sparkesykler o.l
Sykdom og smerte er også viktig grunn til både økt stress og atferdsproblematikk hos hunden
Går hunder med smerte over tid så går den med et konstant stress i kroppen, det samme gjelder sykdommer som skaper smerte. Er du usikker om din hund kan ha problemer så gå å få en sjekk hos dyrlegen.

Husk at også du som eier kan være med på å øke stresset hos din hund. Hundene leser oss som en åpen bok, stresser vi stresser ofte hundene våre. Ved å øke kunnskapen din om stress hos hund, så kan du hjelpe hunden din til en bedre hverdag. Klarer du å dempe stresset hos din så hund, så vil den ha det bedre både fysisk og mentalt.

Artikkel om hvordan eiere oppfatter stresset hos hunden sin.
https://www.academia.edu/14093432/Perception_of_dogs_stress_by_their_owners