Start typing and press
Enter to search

Hva er stress og hvordan fjerne stress under trening av hund

Foredrag av Bjarne Stallemo, Instruktør med hund i Øst politidistikt

Stress er et mønster av fysiologiske, atferdsmessige, emosjonelle eller kognitive responser på virkelige eller imaginære stimuli/stressorer. Stress kan ha både positive og negative innvirkninger på individet, avhengig av de psykologiske og atferdsmessige stressreaksjonene og individets evne til å reagere, håndtere og avreagere på stress.

Bjarne Stallemo er Instruktør med hund i Øst politidistrikt. Han har jobbet med tjenestehund siden 1998, og vært instruktør med ansvar for patruljehund og søkshund på Politihøgskolen på Kongsberg (PHS) i mange år. Han har også vært hundefører og instruktør i Oslo politidistrikt. Bjarne har nylig skrevet bok om ulike tema rettet mot trening av tjenestehund, boka er nå er pensum på PHS. Ett av temaene i boka er Stress.

De fleste hundeeiere opplever at hunden kan bli så stresset at de ikke får kontakt med hunden sin eller klarer å få godt treningsutbytte. Det kan være både i situasjoner der det er naturlig, og der det er unaturlig å bli stresset eks. ved møter med andre folk og dyr, bilkjøring og i ulike typer miljøer. Det er vanlig å oppleve at hunden blir stresset i arbeid og trening. Det kan det være ulike årsaker til: omgivelsene, store forventninger, høye krav, motstridene drifter/lyster som skaper konflikt i hunden, relasjonsproblemer, redsel, frustrasjon og aggresjon.

I dette foredraget går Bjarne grundig inn i hva stress er, og hva det gjør med hunden. Han tar for seg hva som skjer med hundens evne til læring og hvordan det påvirker samarbeidet mellom hund og fører. Og kanskje det viktigste; hvordan kan vi fjerne stress under trening slik at vi kan få optimal læring og utvikling i hunden vår? Hvordan lære hunden å håndtere stress for å opprettholde god dyrevelferd slik at det å ha hund er en berikelse hjemme og på tur.  

Varighet: ca. 4 timer pluss pauser

 

Betingelser:
Påmeldingen din er bindende. 14 dager før foredraget gis 1/2 refusjon av deltageravgift, 7 dager før kursstart gis ingen refusjon av deltageravgift, men du kan selv ordne en erstatter hvis du blir forhindret til å delta, helt frem til foredraget. Dette må det sendes mail om, pga. smittesporing knyttet til covid 19
 
COVID 19
Vi forholder oss til de gjeldende smittevern rådene fra myndighetene. Alle deltagere på kurs og arrangementer må være friske og symptomfrie. Vi har stor plass og flere toaletter slik at det er mulig å holde god avstand og god hygiene.
Force Majeure: Velger myndighetene å endre smittevernrådene, blir foredrag flyttet frem i tid. Kan ikke kursdeltaker delta på foredraget med ny dato refunderes 50% av kursavgiften.

Dato

okt 11 2020
Expired!

Tid

13:00 - 17:00

Kostnad

150.00

Sted

Komplett Hundesenter
Komplett Hundesenter