Hund og skole

Hundesenteret jobber nå med et prøveprosjekt;

Prosjektet skal være med på å gi elever en variert skolehverdag, økt læring, mestring og sosial kompetanse. 

Nærkontakt og fysisk aktivitet med dyr styrker sosial kompetanse og positiv innvirkning mestring og læring.

Prosjektet er rettet mot elever med ulike lærevansker, språkvansker, skolevegring eller som befinner seg i en situasjon som hemmer læring.

Hund i skolen

En hund som brukes i skolesammenheng er en hund som følger ett opplegg tilrettelagt av en pedagog. Hunden er et pedagogisk verktøy, som kan brukes i tilrettelagt undervisning eller som alternativ undervisning.

Spesialpedagog med hund tilpasser undervisningsopplegg til hver elev, i gruppe eller en til en. Det være seg:

  • læringssituasjoner i klasserom eller andre arenaer
  • tur med hund
  • stell av hund
  • trening av hund

Bruk av hund i skolen gir elevene faglig utvikling, økt mestringsfølelse, evne til samarbeid og selvregulering, styrker sosiale og språklige ferdigheter, og gir trygghet og nærhet.

Leksehund

Å bruke hunder til å hjelpe barn og unge med lekser, hjelper barna faglig, bedrer trivsel og motiverer til å gjøre skolearbeid. 

  • læringssituasjoner i klasserom, andre arenaer eller på hundesenteret.
  • tur med hund
  • stell av hund
  • trening av hund

Bruk av leksehund vil gi barn og unge faglig utvikling, økt mestringsfølelse, evne til samarbeid og selvregulering, styrker sosiale og språklige ferdigheter, og gir trygghet og nærhet.

Har du spørsmål angående prosjektet send oss en mail!