Instruktørene

Instruktørene

Hundesenterets instruktører har oppdatert kompetanse og er dyktige med både hund og mennesker. Det viktigste er å kunne formidle teori og praksis på en lett og forståelig måte slik at du og din hund kan lære og forstå. Våre instruktører har gode sosiale ferdigheter og er engasjerte og dedikerte slik at det å gå kurs hos oss er en positiv opplevelse. Du skal være trygg på at hos oss blir alle sett og alle skal få tilpasset opplæring på kurs!

Anne Cecilie Thomle Guttormsen

Anne Cecilie har holdt på med hund i mange år ved siden av å jobbe som fysioterapeut i 20 år. Hun tok sin instruktørutdannelse i 2017 og har jobbet som instruktør på hundesenter siden.

Kamilla Langlien

Kamilla har holdt på med hund i mange år og tok sin første instruktørutdannelse i 2010. Hun driver Smellerhund Søkssenter, og har siden 2015 holdt ukentlige søkskurs for hundrevis av ekvipasjer.

Monica Hansen

Monica har opparbeidet seg bred erfaring med hund og hundeadferd gjennom 20 år. Hun har en master i etologi (atferdsbiologi) fra NMBU og er veldig opptatt av hunders atferd, og hvordan de kan lære på best mulig måte.