Fordypningskurs i Smeller kl. 1

Kurset er for deg som har gått grunnkurs og som nå ønsker å videreutvikle søksferdighetene til hunden og egen hundetrener-kompetanse

Kanskje har hunden din fått en god forståelse av alle øvelsene eller dere har utfordringer med momenter i enkelte av øvelsene. Hva nå? 

Vi tilbyr artige og utfordrende øvelser og funksjonell problemløsing for de hundeeiere som har lyst til å utvikle seg og hunden sin, i forhold til nesearbeid som målrettet aktivitet eller med sikte på deltagelse i konkurranse.

Vi tilbyr artige og utfordrende søksøvelser og funksjonell problemløsing for de hundeeiere som har lyst til å utvikle seg og hunden sin, i forhold til nesearbeid som målrettet aktivitet og/eller med sikte på deltagelse i konkurranse.  

 I tillegg til lokalene til Smellerhund Søkssenter, disponerer vi spennende og utfordrende lokaler rundt i Drammensområdet for dette kurset. Vi kjører samlet til de ulike lokasjonene.  

Det fokuseres nå også mer på markeringstrening, funksjonell søkslydighet og struktur i søket.

Sted: Smellerhund Søkssenter, Killingrudalleen 12 i Solbergelva

4 kurskvelder/12 timer

Klokkeslett: 18 – 21

Autorisert instruktør i Smeller: Kamilla Langlien

Sted: Smellerhund Søkssenter, Killingrudalleen 12 i Solbergelva

Pris: 2000.-