Komplett Hundetrening: 5 om dagen

Konseptet som gjør det oversiktlig og enkelt å få dekket alle hundens behov!

Relasjon

Hunder er sosiale flokkdyr. Det viktigste du gjør er å bygge en god relasjon med hunden. For å bygge en god relasjon trenger vi å lære om hundens språk, lære å samarbeide, leke sammen og kose masse!

I en god relasjon så ønsker man å være sammen. Har hunden din det gøy med deg, så blir du også spennende for hunden og den velger deg fremfor andre. En god relasjon gjør at trening, tur, besøk og alt du ønsker å gjøre med hunden din blir lettere.

For å få et godt vennskap og nødvendig tillit fra hunden så viser forskning at å jobbe belønningsbasert gir de absolutt beste resultatene.

Husk at vi mennesker kontrollerer alle de viktige ressursene til hunden: mat, sosial kontakt, leker, tur, trening osv. Det er disse tingene vi bruker for å jobbe med relasjonen til hunden. Ha fokus på det positive og belønn den atferden du vil ha mer av.

Selvkontroll

Vi ønsker at hunden skal fungere i familien og i samfunnet. Da må vi lære hunden å samarbeide og regulere impulskontrollen sin. En trygg og godt oppdratt hund har lært hvordan den skal forholde seg til omgivelsene gjennom sosialisering, miljøtrening og aktivisering tilpasset rase, alder og individ. 

Vi hundeeier e skal oppdra og trene hunden vår med respekt og kjærlighet, og det ligger mye kjærlighet i grenser.  Grensene er lettest å forstå for hunden når de er de samme hver gang. Det er viktig at hundeeier ikke oppdrar og irettesetter hunden i affekt.  Avbryt heller hunden med et nøytralt “nei” og fortell hunden hva den skal gjøre i stedet for det den holder på med. Belønn hunden når den gir deg oppmerksomheten sin og gjør det den får beskjed om.

Hverdagslydighet og oppdragelse handler altså om at hunden skal oppføre seg på ønsket måte i hverdagen.  Den skal oppføre seg bra fordi den etter hvert vil utvikle sin evne til selvregulering. Hunden vet hva som forventes av den, uten at den trenger å motiveres med godbiter og leketøy.

Dette er en prosess som tar tid, og hunden vil med tiden forstå at den gjør riktig og det er nok at den belønnes med et vennlig blikk eller rolig ros. Hunden opplever ikke beskjeder som straff, snarere som mulighet for å oppnå et gode, sosialt samspill eller avslapning.

Håndtering

Hunden må venne seg til å bli håndtert. Det er en del av det å gjøre valpen “tam” og trygg på at du ikke vil den noe vondt.  Den som håndterer hunden, må unngå brå bevegelser og aldri tvinge hunden. En valp synes det er rart å bli tatt på og holdt fast, og det må læres med ros og belønning slik at det føles trygt og godt. Det er viktig at man er rolig og avslappet, og gjør ting med en stødig og beroligende hånd. Er vedkommende stresset så merker hunden det og håndtering kan bli vanskelig.

Helsestell av hunden omfatter kloklipp, pelsstell, tannrens og veterinærbesøk. Gi hunden din trygghet om at dette går fint, og ta det steg for steg i hundens sitt tempo. Ros masse når hunden lar seg håndtere og er rolig i situasjonen.

Mental aktivisering

Mental aktivisering utfordrer hunden – og eier! Vi lærer hunden å samarbeide og utøve selvkontroll. Det bygger en god relasjon mellom hund og eier, og hunden blir mer selvstendig og bygger selvtillit gjennom mestring. Mentale aktiviteter forebygger og “behandler” atferdsproblemer hos hunder. 

Hunden trenger å bruke hodet sitt for å være avslappet og balansert. Det er ikke nok å kun gi hunden fysisk trening. Gir du hunden mulighet til å konsentrere seg, utøve kroppskontroll og løse oppgaver underveis på tur, blir den mye mer fornøyd.  Hunden elsker å bruke nesen sin og søke, det er slik den orienterer seg og forholder seg til omgivelsene. Å la hunden få en snusetur uten mål og mening virker beroligende.

Når du utfordrer hunden mentalt med å løse oppgaver, trene på øvelser og bruke luktesansen sin så stimulerer du hundens kognitive funksjoner.  Det vil si at vi utfordrer hundens evne til å tenke, finne løsning, repetere, gjennomføre etc. som øker hundens læringsevne.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er viktig for alle hunder uansett rase. Det er store individuelle forskjeller, og de ulike rasene har stor variasjon i aktivitetsnivå. Det er godt kjent at fysisk aktivitet har positiv påvirkning på hjernen. Hundens evne til læring, konsentrasjon og hukommelse økes ved fysisk aktivitet. Den blir altså både mentalt robust og smart! Trening bidrar til å bevare en sunn vekt og være i god fysisk og psykisk form, vedlikeholde et sunt hjerte, gir masse energi og bygger et godt immunsystem. Og hvis du blir med vil også din helse dra fordel av dette!

Hvor mye fysisk aktivitet og hvor lang tur en valp tåler er omdiskutert. En valp trenger strengt tatt ikke tur. Den skal lære seg å bli renslig og har behov for kroppslig utfoldelse i ulendt terreng, i kortere økter.

En voksen, frisk hund har større behov for å få løpt fra seg og være i aktivitet. Prinsipper for styrketrening og kondisjonstrening gjelder både for eier og hund.

Uansett alder er det viktig å forebygge sykdom og skade. Oppvarming er viktig (minst 15 minutter). Legger du inn noen faste turer i uka der du kombinerer tur og trening er det overkommelig å holde hunden i god fysisk form. Tips kan være å la hunden bære kløv, bruke vektmansjetter, eller å sykle på den vanlige kveldsturen. Og i skogen finner du morsomme hinderløyper over stubber og stein.

Konseptet Komplett Hundetrening: 5 om dagen er utviklet av Komplett hundesenter AS