Relasjon

-hva mener vi med relasjon når vi snakker om hundehold?

Komplett hundetrening: 5 om dagen er en helhetlig måte å trene hund på! Les mer her:

Komplett hundetrening: 5 om dagen

“Menneskets beste venn” sies det om hunder, og man refererer til lojalitet, vennskap og nære relasjoner med hunder gjennom årtusener. Hunder har en unik evne til å vise uforbeholden kjærlighet og spontane følelser til sin eier og andre mennesker. Der andre mennesker svikter, svikter hunden aldri.

I dagens samfunn hvor alle har nok med sitt, er behovet for å ha hund som turkamerat og venn blitt enda større. Men en god relasjon kommer ikke av seg selv.

En god relasjon mellom mennesker og hund er avgjørende for at hundeholdet blir lystbetont og for at hunden skal lære og utvikle seg.  

Relasjon er samspill og kommunikasjon.  

Hva kjennetegner en god relasjon?

Vi ønsker alle at hunden vår skal ønske å være sammen med oss og elske å samarbeide.  En god relasjon mellom hund og eier er basert på god kommunikasjon, tillit, gjensidig respekt, kjærlighet og glede. En god relasjon gir økt livskvalitet og personlig utvikling for både hund og eier. Man føler seg sett og elsket, man kjenner trygghet og tilhørighet.  Dette gir økt selvtillit og motivasjon.

Trives dere i hverandres selskap og har det hyggelig og gøy, så blir du også spennende og morsom for hunden. Den vil velge deg fremfor andre. Og du vil velge å fortsette å trene hunden fordi det er gøy og kjennes bra. Når hund og eier får en trygg og god samhandling gjør det livet med hund så mye lettere

Hva kjennetegner en dårlig relasjon?

Dårlige relasjoner påvirker både kropp og følelser negativt. Det er ikke uvanlig at man kjenner seg mindre selvsikker og litt nedbrutt når relasjonen med hunden ikke er helt god.  Det samme gjelder for hunden.  Den bruker lenger tid på å lære nye ting, den blir stresset og møter verden med dårligere selvtillit og uønsket atferd.

Det er lett å tenke at det er hunden som har problematferd i stedet for å gå i seg selv og vurdere om man har problemer i relasjonen med hunden. Dette er en ond spiral der eier føler på frustrasjon og får en dårlig relasjon pga. problematferd. Og hunden får økt problematferd pga. dårlig relasjon og mye “kritikk”.  Opplever hunden å bli satt for store krav til enn den kan mestre eller den blir satt i situasjoner den ikke håndterer, trigger det enda mer stress, frykt, separasjonsangst eller i verste fall sinne hos hunden.

Mangler dere tillit til hverandre blir hunden usikker på din hensikt i situasjonen. Ofte ser man et brudd i tilliten hunden har til eier, og hunden velger gjerne å gjøre andre ting enn å samarbeide med deg.  Altså at den foretrekker omgivelsene eller annen aktivitet enn det det du tar initiativ til.  Hvis du håndterer disse situasjonene med mye kjefting, straff eller andre aversive metoder vil relasjonen bli enda dårligere og hunden får raskt mer utfordrende atferd.

Utfordringer i samspill med hunden er vanlig, og det kjennes både vanskelig og sårt når vi mennesker ikke får det til med hunden vår.  Tilhørighet og trygghet er grunnleggende behov, så når det skjærer seg mellom hund og eier er det noe av det aller såreste vi hundeeiere kan oppleve. 

Om du har havnet her er det lurt å søke hjelp av en hundetrener eller atferds-spesialist slik at dere får den relasjonen og samspillet du ønsker. 

Så hvordan bygge denne gode relasjonen?

En god relasjon med hunden kommer ikke av seg selv.
Tillit og gjensidig respekt er vesentlig for å få en god relasjon. Det er ikke noe som oppstår av seg selv ved første møte med din nye hund. Du må bygge tillit, og du må fortjene respekt. For at et individ skal kunne lære må de grunnleggende behovene være dekket først. Trygghet er et grunnleggende behov, og er grunnlaget for at du og hunden din kan ha det fint sammen.

For å skape trygghet så må du jobbe med hunden på dens premisser i ulike situasjoner, om det er hjemme, ute på tur, i møte med fremmede eller hos veterinæren.  Aldri push hunden inn i noe den ikke vil, men legge til rette slik at hunden mestrer situasjoner der hunden reagerer på triggere, blir stresset eller urolig i eget tempo.

Da kommer tilliten og respekten av seg selv. 

Belønningsbasert trening

Forskning viser at belønningsbasert trening er absolutt den beste måten å lære på. Og den beste måten å bygge relasjon på.  Alle individer gjør det som føles godt og gjentar handlinger som lønner seg.  Akkurat som at vi unngår å gjøre ting som er ubehagelig og gjentar sjeldent det som ikke lønner seg. Dette benytter vi oss av i samspillet med hunden.  

Føles det bra eller lønner seg å være sammen med deg eller gjøre konkrete oppgaver, vil hunden gjøre mer av det.  

Opplever hunden det som ubehagelig å være sammen med deg i gitte situasjoner, eller det ikke lønner seg å samarbeide med deg, vil den gjøre mindre av det eller gjøre noe annet i stedet.  

Vi mennesker kontrollerer alle de viktige ressursene hunden vil ha, som mat, leker, tur, trening, kos og tilhørighet. Det er disse tingene vi bruker for å trene hunden.  Men det er måten vi gjør det på som bygger relasjonen til hunden, på godt og vondt.

Er det du gjør med hunden morsomt og positivt, bygger du stor forventning i hunden for at det gøye skjer hos og med deg. En følelse av sterk relasjon, glede og entusiasme gjør at man ønsker å gjøre ting sammen.

For å ha det gøy sammen, må du finne ut hva hunden din synes er gøy.  Og så må dere gjøre mer av det. De fleste hunder synes det er gøy å leke når du leker på deres premisser. Mange opplever at lekelysten avtar med alder. Men grunnen er oftest fordi de må leke på folk sine premisser.  Eller at de har mange leker liggende fremme som en del av inventaret.  Disse blir kjedelige fordi du aldri leker med dem.

Gjennom leken må hunden få erfare at samspill er mer spennende og gøy enn å eie en leke eller ti. 

Hva gjør man når man har fått en dårlig relasjon?

Som oftest er det treningsmetodene, kravene som settes og usikkerhet rundt eiers intensjon, om gjør at relasjonen mellom hund og eier blir dårligere. 

Hunden kan vise stress, uønsket atferd og usikkerhet i møte med omgivelsene. Og eier håndterer ofte dette med “å forsøke å få kontroll” på hunden i frustrasjon. Dette blir lett en ond spiral med problematferd og gjensidig frustrasjon.  Man får ikke gode resultater om man kun jobber med hundens problematferd, man må jobbe både med relasjon og atferd.

I gode vennskap har vi god kommunikasjon og forståelse begge veier.  For å endre et lite konstruktivt samspill må man gjøre en snuoperasjon for å bryte gamle, negative mønster. Løse litt opp på kravene og forenkle hverdagen litt. Å tro at du må bli en strengere leder for hunden din for at dere skal ha det bedre sammen har ingen hensikt.

Det betyr ikke at du ikke skal ha noen regler og faste rammer.  Men du skal lære deg å skille på det vesentlige og det som er mindre viktig. Er du konsekvent her, så det blir lett for hunden å respektere grensene dine.

Det viktigste du gjør når relasjonen og samspillet er gått litt i lås, er å fokusere på det som er positivt og være raus med hunden.  Ofte må man skifte tankesett fra å legge merke til alt hunden gjør feil, til å lete etter positive ting hunden gjør som du vil den skal gjøre mer av. Da må du kanskje i en periode skjerme hunden fra situasjoner med mange triggere som skaper stress, og legge til rette for at dere gjør morsomme ting på steder som er forutsigbare og trygge for hunden.

Vennskap, premisser og betingelsesløs kjærlighet

I et godt vennskap uttrykker vi kjærlighet og tilhørighet uten å stille krav.  Hunden kan fint få både oppmerksomhet, lek og godsaker uten å prestere en periode. Og den får ikke dårligere lydighet av den grunn.  

Vi mennesker har lett for å tenke at hunden skal innordne seg vårt levesett og regler. Skal du jobbe med å få en god relasjon må du jobbe på hundens premisser. Du bør gjøre ting sammen med hunden bare fordi det er gøy og føles bra.  Da vil hunden gjøre mer av det, og bygge en stor forventning til deg som eier. Alle de viktige ressursene hunden vil ha, som mat, leker, tur, trening, kos og tilhørighet kommer i samspill med deg. 

Lek bare for å ha det gøy. Kos og skryt av hunden bare for at den fin. Og gå tur på steder dere ikke møter andre og hunden kan løpe fritt.

Investerer tid og krefter på å bygge en god relasjon med hunden din. Da kan få til hva som helst med hunden og dere har et vennskap for livet.

For å bli god på relasjon må man lære seg mer om hundens språk, enkel læringsteori, lek og belønning.