Valpens utvikling 4-6 måneder

Første kjønnsmodning

I denne perioden skjer det mye med valpen og det kan være en utfordrende periode i valpetiden. Hunden begynner å bli fysisk moden og kjønnshormonene begynner å øke. Det kan virke som det gjør valpen litt «tåkete» og ulydig. 

Når valpen er rundt 6 måneder begynner valpen med sin første kjønnsmodning. Det kan variere mye fra rase til rase. Små raser får den ofte tidligere enn større raser. Den siste kjønnsmodningen kommer ikke før valpen er nærmere 18 mnd.

Valpen som før diltet rundt familiemedlemmene og ikke turte å gå langt unna, trenger dem ikke i samme grad lenger. Den blir tøffere og utforsker verden mer, den er nysgjerrig, men samtidig kan den bli litt engstelig og litt skeptisk. 
Det er derfor viktig at eierne jobber med å bygge selvtillit via trening, lek og sosialisering. Det gir en trygg hund. 

Endringen i hormonnivået skaper nye følelser i valpen, samtidig som de eksisterende følelsene blir forsterket eller evt svakere hos noen valper.  Det er viktig at valpeeier er tålmodig, rolig, konsekvent og rettferdig.  Behandles valpen på en god måte vil de positive følelsene rundt samarbeid, lek, språk og sosiale egenskaper forsterkes.  Blir valpen misforstått og ikke tatt hensyn til kan valpeeier forsterke de negative følelsene i valpen som usikkerhet mot både mennesker og dyr, redsel, aggresjon og dårlig selvtillit.

Tannfelling

Det kan også føles som valpen har glemt det meste av det den har lært og man tror det er ulydighet, men eier må huske at det skjer mye i valpe-kroppen i denne perioden.
Valpen begynner også å miste tenner, dette gjør at de klør mye i tennene og tygger derfor mer på ting. Ha ulike tyggeleker, med ulik tyggemotstand. Det kan være smart å legge noen av lekene eller fylt kong o.l i fryseren for så å gi til valpen. Kalde ting lindrer litt mot kløingen i tennene.

I denne perioden begynner de også å finne ut av hva de skal bli når de blir store. 
Har du en gjeterhund begynner den å gjete. En varsler begynner å varsle og jakthunden begynner å jakte. Du som eier må være tålmodig, men også tydelig og konsekvent, så valpen vet hva som er forventet av den.  

Spøkelses alderen

Denne perioden blir også kalt spøkelsesalder, fordi valpen “ser spøkelser” og kan plutselig vise redsel eller aggresjon mot personer, individer og objekter den ikke har reagert på før.  Det som er viktig er ikke at hunden reagerer, men at den avreagerer raskt og opplever at det ikke er farlig allikevel. 
Det gjøres ved at eier oppsøker og berører det valpen ble redd for, og normaliserer individet/objektet.  La valpen tilnærme seg det den ble redd for i eget tempo, uten videre stimuli. Altså, ikke trøste, ikke lokke og lure, den skal finne ut av det selv.

Hjernen til valpen er ikke ferdig utviklet og de har kort konsentrasjonsevne.  For at erfaringene valpen gjør seg skal lagres som varig læring i langtidsminnet må valpen få nok tid til hvile. Trening må bestå av korte og morsomme økter. Ikke tren til den blir utslitt, men avslutt aktivitet/oppgave på topp mens valpen synes det er gøy. Dette gjør at valpen vil gjøre aktiviteten igjen neste gang.

Varier treningen

Varier treningen mellom lydighet, mental aktivisering, balansetrening og kroppskontroll – ha det gøy og gjør treningsøktene til en lek.
I denne perioden er det også utrolig viktig å trene ro trening ved siden av aktivitet. At unghunden klarer å roe seg er helt avgjørende for å få en rolig hund senere. Dette synes mange er vanskelig å trene, men vær rolig og konsekvent og ro ned med hunden.


: Valpens utvikling 4-6 måneder