Valpens utvikling fra 0-3 mnd

Pregning og sosialisering   0-3 mnd.

I perioden 0-3 måneder så skjer det utrolig mye med valpen. Denne fasen er ekstremt viktig for hvordan valpen blir når den blir stor. Gode opplevelser er viktige for en trygg og god hund senere. 

Når valpen blir født kan den hverken se, høre eller gå. Den kan heller ikke gjøre fra seg uten at moren stimulerer tarmfunksjonen ved å slikke den på området rundt anus. Valpen orienterer seg ved hjelp av luktesans og varme gjenkjenning.
I løpet av de første 8 ukene skal den ti-doble kroppsvekten sin og være klar for å møte verden uten flokken sin, hos sine nye eiere.

Det skjer mye med valpen når den blir 10- 14 dager.  Den åpner øynene sine, men synet er begrenset. Man antar at synet ikke er ferdig utviklet før den er flere måneder gammel.  Ørekanalen til valpen er tett ved fødsel, og gradvis begynner dette vevet å forsvinne slik at lyd når inn til trommehinnen. Rundt tre uker gammel begynner den å kunne bli forskrekket av uvante lyder.

Når valpen er ca 4 uker har nervesystemet utviklet seg såpass at valpen kan orientere seg og bevege seg mot sanseinntrykk den ser og hører. (visuelle og auditive inntrykk)

Det er også rundt denne tiden valpen begynner å gå, og pregnings-fasen starter for fullt.  Alle erfaringer valpen gjør seg i denne fasen får stor betydning for resten av hundens liv, både på godt og vondt. 

Pregnings-fasen er starten på sosialiseringsperioden og foregår samtidig til valpen er ca. 12-16 uker, avhengig av rase og stimuli valpen får.  Sosialiseringsperioden foregår videre frem til hunden er voksen. 

Øyne og ører er åpne og sosialiserings perioden er igang

Valper er født nysgjerrige og tilgjengelige.  Men inntrykk kan bli litt voldsomme fordi valpen plutselig går fra blind og døv til å erfare nye lukter , nye synsinntrykk og lyder som påvirker nervesystemet.  Derfor er det viktig at den får erfare å bli håndtert av trygge mennesker i ulik alder og kjønn, slik at den ikke blir skeptisk til mennesker senere i livet. Barn oppfører seg annerledes enn voksne og er veldig uforutsigbare.  Derfor er det viktig at den eksponeres for barn som blir veiledet av voksne, slik at de ikke blir redd for barn.

Valpen har to motstridende følelser; nysgjerrighet og frykt.  Derfor må de lære hva som er trygt og normalt og hva som er farlig. I pregnings-fasen er nysgjerrigheten større enn redselen for det ukjente.  Det er viktig å gi valpen mange ulike opplevelser, i trygge rammer og små porsjoner slik at hjernen kan prosessere inntrykkene og restituere se mellom alt den opplever. Ting og situasjoner du vet den vil møte senere i livet er viktig at den opplever i denne perioden.

Alle gode opplevelser i denne perioden legger grunnlaget for å få en trygg og god valp. Valpen lærer seg at ulike ting , lyder, steder og omgivelser ikke er farlig hvis den erfarer dette på en rolig og trygg måte. Det at den lærer og ikke bry seg er viktig for at hunden skal klare å finne ro på ulike steder.
Dette er altså ukene hvor valpen skal lære det meste, og få gode opplevelser med alt den vil møte senere i samfunnet.

Gode opplevelser er utrolig viktig i denne perioden

Det er viktig at valpen føler seg trygg og at pregning og sosialisering gjøres på valpens premisser. Start gjerne på litt avstand, la valpen sitte å se og lukte på situasjonen.  Valpens modus skal være rolig og avbalansert, justere avstand og opplevelser deretter. 

Oppdretter og senere valpeeier må ta med valpen på korte turer der den får oppleve alt den kommer til å møte på som voksen.  Ta bussen, besøk en gård, la den hilse på noen trygge dyr av egen og andre raser, la den oppleve ulike værtyper, trapper, underlag, lyder og støy, la den hilse på mennesker i ulik alder og kulturer osv.  Alt dette gjør at den senere i livet ikke vil bli redd for andre folk, dyr og steder.  

Gode opplevelser er viktige for å få en trygg hund senere.

Den må bli vant til alle dagligdagse lyder hjemme som støvsuger, gressklipper, mobil, tv, alarmer etc.  Valpen må få teste å gå på alle mulige underlag som grus, gress, skog, glatt hardt, mykt, blafrete, ulike lukter, ulikt vær osv

Det er vanlig å hente valpen når den er 8 uker.  Da er de fleste valper klare for å bli skilt fra moren og møte de omveltningene det innebærer å flytte inn i et nytt hjem, ofte som den eneste hunden i familien.  Det er noen uker igjen av pregnings-fasen, så det er viktig at valpeeier bruker disse ukene godt sammen med sitt nye familiemedlem.  Valpeeier/familien må bruke disse ukene godt og forberede valpen på alt den vil møte i familien som voksen hund. Valpen knytter seg raskt til eier/familien, og det er viktig at valpeeier bruker mye tid på å lage en god relasjon til valpen og være trygg og tålmodig.  

En valp må sosialiseres, og med det mener vi at den skal få oppleve mange ulike situasjoner og et godt utvalg av ulike typer dyr og folk. Det betyr ikke at den skal hilse på alle den ser og leke med alle den møter. Valpen får da en stor forventning om at den skal bort å hilse på absolutt alle den møter, noe de fleste ikke ønsker av en voksen hund. Ofte er dette grunnen til frustrasjon og passerings-problematikk på tur.  Det er viktig at valpen får ha omgang med andre trygge hunder som har et godt utviklet språk.  De aller fleste ønsker å ha en avslappet og avbalansert hund med seg på tur, over alt.  

På slutten av perioden lukker dette ”pregningsvinduet” seg og det er viktig at valpen har fått så mange gode opplevelser og erfaringer som mulig.  Selv om dette vinduet lukkes er det viktig at valpen sosialiseres og får miljøtrening i årene fremover, slik at den fungerer optimalt resten av livet sitt.  

Miljøtrening og sosialisering på bussen

Valpen opplever verden gjennom sansene sine og gjennom munnen/å bite.  Når den leker med kullsøsken,andre hunder og mennesker lærer den seg hvor hardt den kan bite. Men det tar tid, så det er viktig å lære valpeeier at valper biter, -og det er ikke personlig eller for å være slem eller dum.  Valpeeier må lære valpen bitehemming og det vil ta litt tid før valpen har full kontroll på dette.

Valper opplever omgivelsen blant annet gjennom munnen – biting på ting er en naturlig atferd

For at valpen skal utvikles som den skal trenger den mye søvn og god ernæring.  En valp som ofte blir forstyrret, vekket eller herjet mye med, utvikler oftere stress og atferdsutfordringer enn andre valper. De har også større problemer med å finne roen hjemme og på nye steder.
Så legg inn nok ro for valpen så den ikke går i konstant stress. Stress over tid er ikke bra og kan føre til mye ulik problematikk gjennom valpetiden eller hundens liv generelt hvis det vedvarer.

Link til artikkel om stress: https://kompletthundesenter.no/2022/04/22/stress-hos-hund/

Link til artikkel om ro: https://kompletthundesenter.no/2022/09/21/den-viktige-ro-treningen/


Valpen er født blind og døv, når den er ca. 2 uker åpnes øyne og ca. 3 uker begynner den å høre

Valpens nervesystem er såpass utviklet ved 4 ukers alder at den kan orientere seg etter det den
ser og hører
Pregningsfasen starter for fullt ved 4 ukers alder. Det er viktig at valpen blir håndtert, sosialisert . og lærer seg å forholde seg til verden i trygge rammer
 Valpen har to store motstridende følelser; nysgjerrighet og frykt. Den må lære hva som er trygt . og normalt, og hva som er farlig og ulovlig
På slutten av perioden lukker dette” pregningss-vinduet” seg og det er viktig at valpen har fått . så mange gode opplevelser og erfaringer som mulig